NEUHEITEN 2018

16 PORTO

Papier / Non-woven
38 x 29 x 10 cm (150 g/m2)

17 COLOGNE

Papier / Non-woven
36 x 27 x 6 cm (150 g/m2)

18 MADRID

Papier / Non-woven
50 x 40 x 15 cm (150 g/m2)

35 MACAU

Baumwolle
40 x 40 x 7 cm (330 g/m2)

36 LANTAU

Baumwolle
40 x 40 x 7 cm (330 g/m2)

39 MELBOURNE

Baumwolle / Twill
38 x 42 / 10 cm (260 g/m2)

40 DARWIN

100% BIO Baumwolle
38 x 42 cm (145 g/m2)

41 PERTH

100% BIO Baumwolle
38 x 42 cm (145 g/m2)

114 VENICE

Polyester
35 x 40 (120 g/m2)

115 BOLOGNA

Polyester
40 x 50 cm (120 g/m2)

116 DIJON

Polyester
38 x 42 cm (120 g/m2)

117 DAVOS

Non-woven
50 x 40 x 10 cm (80 g/m2)